GRAFICKÝ DIZAJN A TLAČ 

Časť aktivít bývalej divízie Reprint zabezpečuje naďalej PCpro, s.r.o. Sú to hlavne tieto činností:


zn_ISOP.gif (2179 bytes)        zn_archiv.gif (2556 bytes)   zn_Video.gif (2654 bytes)    zn_evid.gif (1671 bytes)   zn_ZSC.gif (1684 bytes)   zn_Datei.gif (1938 bytes)     zn_KTOP.gif (1411 bytes)     zn_Softip.gif (2274 bytes)    zn_PCergo.gif (1909 bytes)      

príklady navrhnutých a realizovaných značiek, symbolov a lóg


      

     etiketa.gif (4349 bytes)      vineta.gif (5051 bytes)CD_lepka.gif (8431 bytes)

          

príklady realizovaných tlačovín