O SPOLOČNOSTI 

znpcpro2.gif (2987 bytes)                                                                             

zn_repr1.gif (1132 bytes)

 

 

PCpro, s.r.o. Banská Bystrica bola založená v januári 1997 ako pokračovateľ vyše 30-ročnej tradície spracovania plastov pre strojárstvo a elektrotechniku TESLA Banská Bystrica, neskôr Závodov výpočtovej techniky (ZVT). O dva roky neskôr sa zlúčila so zabehnutou reklamnou agentúrou Reprint Banská Bystrica.
Nosnou činnosťou spoločnosti je spracovanie plastov technológiou injekčného vstrekovania. Spoločnosť sa zaoberá výrobou výrobkov z plastických hmôt, lisovaním plastov (vstrekovaním plastov) pre iných odberateľov najmä z odvetví elektrotechnického a strojárskeho priemyslu, zabezpečením nástrojovej prípravy pre vstrekovanie plastov, poradenskou činnosťou v oblasti spracovania plastov vstrekovaním, ďalej obchodnou činnosťou s počítačmi, multimédiami, počítačovými perifériami a komponentmi, grafickým a priemyselným dizajnom a ofsetovou tlačou propagačných firemných materiálov.
Hospodársky samostatná divízia Reprint sa 1.1.2002 odčlenila od spoločnosti a opätovne sa osamostatnila. Pod hlavičkou PCpro fungovala ako reklamná agentúra, orientovaná na oblasť reklamných a darčekových predmetov.
Hoci PCpro, s.r.o. vznikla iba pred pár rokmi, jej personál má bohaté a dlhoročné skúsenosti v oblastiach predmetov činnosti spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti sú Vám ochotní a pripravení kedykoľvek poskytnúť odbornú pomoc.


Štatutárny orgán spoločnosti:

Ing. Viliam Slobodník - konateľ

slobodnik@pcpro.sk

mobil: 0905 844044